Eleccions RFEG

En compliment de l'Ordre EFD/42/2024 de 25 de gener de 2024, per la que es regulen els processos electorals en els federacions esportives espanyoles, s'informa que segons comunicació rebuda de la Real Federación Española de Gimnasia, el dia 20 de març de 2024 es dona inici al procés electoral per l'Elecció a membres de l'Assemblea, Comissió Delegada i Presidència, podent ser consultada tota la informació al respecte a través de https://rfegimnasia.es/elecciones


Atentament,

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA

Puja