FCG
DOCUMENTACIÓ FCG

 1. Reglament de LLICÈNCIES 20/07/2023
 2. 2023 - FCG - PREUS 21/12/2022
 3. 2023 - FCG - CIRCULAR 5.22 - LLICÈNCIES i INSCRIPCIONS 21/12/2022
 4. NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIONS - Aprovada per JD 19/12/2022 21/12/2022
 5. 2023 - CERTIFICAT RESPONSABILITAT CIVIL TÈCNIC/A - CONTRACTADA CLUB 21/12/2022
 6. 2023 - DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA LLICÈNCIES (TOTS ELS ESTAMENTS) 12/12/2022
 7. 2023 - FCG - AUTORITZACIÓ DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES (TÈCNICS/QUES I GIMNASTES) 12/12/2022
 8. 2023 - FCG - AUTORITZACIÓ DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES (JUTGES/SES)) 12/12/2022
 9. 2023 - FCG - QUADRE RELACIÓ TITULACIONS I NIVELLS DE COMPETICIÓ_ provisional 05/12/2022
 10. 2022 - FCG - CIRCULAR 4/22 - Modificació Quotes 22 i Normativa General de Competicions 10/10/2022
 11. Declaració Responsable Menors i Majors COVID-19 - 2022 04/02/2022
 12. FULL BAIXA COMPETICIONS - FCG 03/02/2022
 13. 2022 - FCG - CIRCULAR 3/22 - Circular informativa Contacte i Horaris FCG 20/01/2022
 14. 2022 - FCG - CIRCULAR 2/22 - SUBSCRIPCIÓ/RENOVACIÓ D'HOMOLOGACIÓ DE LLICÈNCIES RFEG 2022 12/01/2022
 15. FCG - DOCUMENT DE TUTELA 11/01/2022
 16. 2022 - FCG - QUADRE RELACIÓ TITULACIONS I NIVELLS DE COMPETICIÓ 23/12/2021
 17. 2022 - FCG - AUTORITZACIÓ TRAMITACIÓ LLICÈNCIES 20/12/2021
 18. Declaració responsable Entitats - COVID19 29/10/2021
 19. FCG - Normativa Jutges/ses 04/01/2021
 20. Model bàsic de protocol per la minoració dels contagis de la COVID-19 a competicions de gimnàstica 22/09/2020
 21. Full de dades obligatòries per altes federatives a través de la web 09/01/2020
 22. ACORD DE CESSIÓ GIMNASTA 09/01/2020
 23. ACORD DE RENÚNCIA DE VINCLE D'ORIGEN 09/01/2020
 24. MODEL RECLAMACIÓ VINCLE D'ORIGEN 09/01/2020
 25. SOL.LICITUD CESSIÓ TEMPORAL DE LLICÈNCIA 09/01/2020
 26. SOL.LICITUD BAIXA_ALTA FITXA LLICÈNCIA 09/01/2020
 27. Llistat de sustàncies i mètodes prohibits 2018 29/12/2017
 28. Comitè de Competició (comissió de seguretat i disciplina) 27/06/2016
 29. Reglament Disciplinari de la Federació 01/04/2016
 30. Reglament disciplinari d'urgència FCG 2015 06/07/2015
Puja