CURS TÈCNICS/QUES NIVELL 3 GA

Especialitat:Totes les especialitats
Ubicació:SANT BOI DE LLOBRGAT
Inici curs:24/11/2023Fi  curs:31/12/2023
Inici d'inscripció:10/11/2023 00:00Fi d'inscripció:23/11/2023 23:59
Nivell:
Mínim inscrits:10Màxim inscrits:30
Import:826,25 €Terminis màxims de pagament:2

Observacions:

REQUISITS D'ACCÉS:
- Al menys 18 anys a cumplir durant l'any de celebració del curs.
- Tenir el Batxillerat o equivalent o superior.
- Tenir llicència federativa 2023 . Serà obligatòri tramitar-se la llicència al 2023 abans de la part presencial de la formació.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
- 1 Fotografia carnet
- Fotocopia compulsada DNI
- Fotocopia compulsada Titulació acadèmica.
- Fotocopia compulsada superació nivell 2 de la mateixa especialitat gimnàstica
- Full d'inscripció
- Copia de la llicència federativa en vigor

PREUS:
- Bloc Específic, pràctiques i varis: 826.25 euros
- Bloc Comú:El pagament es realitzarà a l'ECE

INFORMACIÓ ADICIONAL:
El curs s'ajusta a l'establert a l'ordre ECD 158 2014, de 5 de febrer, per les quals es regulen les activitats formatives del periode transitori.
La FCG no té conveni amb la RFEG pel que fa als cursos de tècnics/ques per estar exempts del pagament de la tutela l'any seguent a la realització del curs.

Puja