CURS TÈCNICS/QUES NIVELL 1 GA

Especialitat:Totes les especialitats
Ubicació:GRUP 1: MARTORELL I GRUP 2: MANRESA
Inici curs:26/06/2023Fi  curs:31/07/2023
Inici d'inscripció:25/05/2023 10:00Fi d'inscripció:29/06/2023 12:00
Nivell:
Mínim inscrits:10Màxim inscrits:14
Import:704,87 €Terminis màxims de pagament:2

Observacions:
COM FER LA PREINSCRIPCIÓ A LA FORMACIÓ?

ENVIAR A LES OFICINES DE LA FCG LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

FULL INSCRIPCIÓ PROVES D'ACCÉS

FULL D'INSCRIPCIÓ BLOC ESPECÍFIC I PROVES D'ACCÉS

COPIA COMPULSADA DEL CERTIFICAT DE SUPERACIÓ DE LA ESO O EQUIVALENT O SUPERIOR

FOTO CARNET

COPIA LLICÈNCIA FEDERATIVA

COPIA COMPULSADA DNI PER LES DUES CARES

S'HABILITARÀ EL PAGAMENT A TRAVÉS DE LA INTRANET DE LA FCG UNA VEGADA REBUDA; TOTA LA DOCUMENTACIÓ A LES OFICINES.


Puja