FCG
DOCUMENTACIÓ RFEG

 1. Llistat de sustàncies i mètodes prohibits 2018 29/12/2017
 2. ANEXO 1 CLAUSULA FEDERADOS RFEG 2018 15/12/2017
 3. AUTORITZACIÓ MENOR D'EDAT RFEG 2018 15/12/2017
 4. Acreditació Tècnic 3r nivell RFEG 15/12/2017
 5. Real Decreto Ley 3 2017 21/02/2017
 6. RFEG Full TUTELA Competicions 01/01/2017
 7. RFEG Document ANEXO RFEG 2017 23/12/2016
 8. RFEG Autorización menor de edat 2017 23/12/2016
 9. RFEG Formulario de Acreditacion de Técnico Deportivo 2017 21/12/2016
 10. Full BAIXA competicions RFEG 22/01/2015
 11. Control Dopaje RFEG (Guia de bolsillo) 31/10/2013
 12. Documentación ANTIDOPAJE 31/10/2013
Puja