FCG
DOCUMENTACIÓ FCG

 1. PREUS 2019 ACTUALITZAT 03/04/2019
 2. Circular 1.19 - Nou sistema de tramitació de Llicències RFEG 2019 15/01/2019
 3. Circular 5.18 - Llicències 2019 i Inscripcions a competicions 18/12/2018
 4. Document RC Tècnic FCG Club 2019 18/12/2018
 5. Anexo 1 RFEG Llicències 2019 18/12/2018
 6. Autorización Menor de Edad RFEG 2019 18/12/2018
 7. Document Tutela FCG 2019 18/12/2018
 8. Formulari Acreditació Tècnic/a RFEG 2019 18/12/2018
 9. Formulari Tutela RFEG 2019 18/12/2018
 10. Autorització tramitació de llicència FCG 2019 18/12/2018
 11. NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIONS 14/12/2018
 12. Circular 4.18 - Nou sistema d' Intranet FCG 05/12/2018
 13. Circular 3.18 - Recordatori d'articles de la Normativa de Competicions 20/03/2018
 14. Circular 2.18 - Normativa de Competicions 02/03/2018
 15. Circular 1.18 Assegurances FCG 2018 19/01/2018
 16. Llistat de sustàncies i mètodes prohibits 2018 29/12/2017
 17. Full BAIXA competicions FCG 18/12/2017
 18. Full de dades obligatòries per altes federatives a través de la web 17/12/2017
 19. Circular 1.17 - Principales modificaciones Real Decreto Ley 21/02/2017
 20. Acord de Cessió Gimnasta 05/01/2017
 21. Sol·licitud Cessió Temporal de Llicència 05/01/2017
 22. Model per a reclamar el vincle d'origen 05/01/2017
 23. Acord de renúncia vincle d'origen 05/01/2017
 24. Sol·licitud alta / baixa fitxa federat i llicència 05/01/2017
 25. FCG Normativa Llicències 21/12/2016
 26. Certificat Responsabilitat Civil Tècnic/a contractat pel club. 21/12/2016
 27. Comitè de Competició (comissió de seguretat i disciplina) 27/06/2016
 28. Reglament Disciplinari de la Federació 01/04/2016
 29. Manual d'impressió de la fitxa del Federat/da 01/09/2015
 30. Manual d'accés al llistat provisional d'inscrits a una competició 01/09/2015
 31. Manual impressió acreditació llicència federativa. 01/09/2015
 32. Manual per realitzar una inscripció individual i d'equips 01/09/2015
 33. Codi Mundial Antidopatge / Llista de prohibicions 2014 23/12/2013
 34. Circular informativa 6/13 (Actualització de les dades del club) 06/11/2013
 35. Circular informativa 4/13 (Adjunts TEC Intranet) 31/10/2013
 36. Circular informativa 5/13 (Tràmits diversos) 31/10/2013
Puja