CURS TÈCNICS/QUES NIVELL 1 GIMNÀSTICA TRAMPOLÍ (PROVES ACCÉS I BLOC ESPECÍFIC)

Modalitat:Gimnàstica Trampolí
Ubicació:C/BINÈFAR, 14. BARCELONA
Inici curs:20/07/2018Fi  curs:20/10/2018
Inici d'inscripció:04/06/2018Fi d'inscripció:20/12/2018
Nivell:
Mínim inscrits:15Màxim inscrits:35
Import:714.25 €Terminis màxims de pagament:2

Observacions:

REQUISITS PER A LA INSCRIPCIÓ:

 

- Tenir llicència federativa en qualsevol estament per la RFEG per l'any 2018.

- Fotocòpia compulsada del DNI

- Fotocòpia compulsada del graduat en ESO (o equivalent o superior) o bé, docuement acreditatiu de la superació de la prova d'accés a cicñes formatius de grau mitjà o superior.

- Fotografia mida carnet.

- Fotocòpia compulsa d'assegurança mèdica.

 

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS I AL BLOC ESPECÍFIC:

 

- Portar  les oficines de la FCG el full d'inscripció a les proves d'accés juntament amb el full d'inscripció al curs adjuntant  tota la documentació esmenta inicialment.

- Un cop portada tota la documentació a les oficines de la FCG, es podrà procedir a fer el pagament de les proves d'accés i del bloc específic a través de l'intranet de la FCG entrant amb el vostre ususari i contrasenya personal.

En cas de no dispossar d'usuari envieu un correu electrònic a federacio@gimcat.com

 - El pagament es podrà fer el 2 terminis.

El primer termini abans del 19/06/2018

El segon termini abans del 16/07/2018

 

DATES D'INTERÈS:

 Data límit d'inscripció: 19/06/2018

 Llistat provisional admesos Proves Accés: 26/06/2018

 Llistat definitiu admesos Proves Accés: 02/07/2018

 Acta definitiva proves accés: 02/07/2018

 Llistat Admesos al curs: 12/07/2018


NÚMERO DE PLACES:

- El mínim serà de 15 alumnes i el màxim de 35 per riguròs ordre de recepció i pagament de les proves d'accés i del bloc específic.

La Federació Catalana de Gimnàstica  i l'Escola Catalana de l'Esport es reserven el dret d'anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d'alumnes establert

 

INSCRIPCIÓ AL BLOC COMÚ:

Es formalitzarà a la seu de l'Escola Catalana de l'Esport: C/ Sant Mateu. 27-30. 08950. Esplugues del Llobregat.

 

DATES I HORARIS: Proves Accés, B.Específic, B.Comú i P.Pràctiques:

- Proves Accés: 3 de juliol de 17:30 a 19:00h

- Bloc Específic: del 20 de juliol al 19 d'octubre de 2018 de 10:00h a 14:15h i de 15:00 a 19:00h

Convocatoria extraordinària:17 i 19 d'octubre de 16:00 a 21:00h

L'horari definitiu s'enviarà mitjançant un correu electrònic als alumnes admesos al curs.

- Bloc Comú: del 16 al 30 de juliol de 2018

16-17-18-25-26 (Presencial de 09:00 a 13:00h i de 15:00 a 19:30h) i 19-20-23-24-27 (no presencial).


Convocatòria Extraordinària: 30 de juliol de 15:00 a 19:45h

-Període de Pràctiques: del 27 de setembre de 2018 al 27 de setembre de 2019 ( a clubs/entitats amb conveni com a centre de pràctiques amb la FCG).


Per a obtencir els formularis d'inscripció dirigir-vos a l'apartat de Formació/ tècnics-ques/Arxius.


    Puja